Friday, December 9, 2016

My PC is broken.So i can't write BLOG.


minasan konnichiwa
taku desu
pc ga tachiagaranai node kakenai_

nanka
houhou
sagasimasune

\uc0\u12472 \u12514 \u12514  \u12491 \u12517 \u12540 \u12520 \u12540 \u12463

Takumi Yamazaki Book, English ver.
↓↓

http://www.amazon.com/Shift-ebook/dp/B007VSDZPG/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1370728415&sr=8-2&keywords=shift+takumi+yamazaki

Able to download if you click this site.